Top 20 Đề thi Đạo Đức lớp 4 chọn lọc, có đáp án


Bộ đề tổng hợp Top 20 Đề thi Đạo Đức lớp 4 Học kì 1 & Học kì 2 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức giúp bạn đạt điểm cao trong các bài thi môn Đạo Đức 4.

Tải xuống

Mục lục Đề thi Đạo Đức lớp 4

Quảng cáo

Top 10 Đề thi Học kì 1 Đạo Đức lớp 4 có đáp án

Top 5 Đề thi Đạo Đức lớp 4 Giữa kì 1 có đáp án

Top 5 Đề thi Đạo Đức lớp 4 Học kì 1 có đáp án

Quảng cáo

Top 10 Đề thi Học kì 2 Đạo Đức lớp 4 có đáp án

Top 5 Đề thi Đạo Đức lớp 4 Giữa kì 2 có đáp án

Top 5 Đề thi Đạo Đức lớp 4 Học kì 2 có đáp án

    Đề thi Đạo Đức lớp 4 Giữa kì 1

    Thời gian: 40 phút

Câu 1:Đánh bài 789 Theo em, trong những việc làm dưới đây, việc làm nào thể hiện tính trung thực trong học tập?

Đánh bài 789A. Nhắc bài cho bạn trong giờ kiểm tra

B. Không làm bài tập mà mượn vở của bạn để chép

C. Không chép bài của bạn trong giờ kiểm tra

Đánh bài 789D. Giấu điểm kém, chỉ bảo điểm tốt với bố mẹ

Câu 2:Đánh bài 789 Trung thực trong học tập là thể hiện…

Đánh bài 789A. Niềm vui

B. Động viên

Đánh bài 789C. Lòng tự trọng

Đánh bài 789D. Sự chia sẻ

Câu 3: Đánh bài 789 Trung thực trong học tập em sẽ được…

A. Mọi người quý mến

B. Mọi người kính trọng

Đánh bài 789C. Mọi người tin yêu

D. Mọi người ủng hộ

Câu 4: Đánh bài 789 Nhắc bài cho bạn trong giờ kiểm tra là việc làm thể hiện?

A. Không trung thực

Đánh bài 789B. Lòng tự trọng

Đánh bài 789C. Thẳng thắn

D. Giúp đỡ bạn lúc khó khăn

Câu 5: Đánh bài 789 Để học tập tốt, chúng ta cần….vượt qua những khó khăn?

A. cố gắng, kiên trì.

Đánh bài 789B. chăm ngoan, học giỏi.

C. nản chí, lười biếng.

Đánh bài 789D. khiêm tốn, thật thà.

Câu 6: Đánh bài 789 Câu tục ngữ: Có chí thì nên nói về?

A. đức tính kiên trì.

B. đức tính tiết kiệm.

Đánh bài 789C. đức tính lễ phép.

D. đức tính thật thà.

Câu 7: Khi gặp một bìa tập khó, em sẽ ?

Đánh bài 789A. Nhờ bạn trong lớp giải hộ và chép lại.

B. Lên mạng tìm đáp án.

C. Bỏ không làm.

Đánh bài 789D. Tự suy nghĩ, cố gắng làm bằng được.

Câu 8: Cô giáo giao cho Nga bài tập môn Toán về nhà, Nga suy nghĩ mãi không làm được bài tập. Theo em, em sẽ khuyên bạn Nga như thế nào?

Đánh bài 789A. Không làm bài tập.

B. Nhờ anh chị giải bài tập cho.

C. Lên mạng tìm đáp án.

D. Gọi điện cho cô giáo nhờ cô giáo hướng dẫn làm bài.

Câu 9: Đánh bài 789 Để học tập tốt, chúng ta cần….vượt qua những khó khăn?

A. cố gắng, kiên trì.

B. chăm ngoan, học giỏi.

C. nản chí, lười biếng.

Đánh bài 789D. khiêm tốn, thật thà.

Câu 10: Đánh bài 789 Câu tục ngữ: Có chí thì nên nói về?

Quảng cáo

Đánh bài 789A. đức tính kiên trì.

Đánh bài 789B. đức tính tiết kiệm.

Đánh bài 789C. đức tính lễ phép.

D. đức tính thật thà.

Câu 11: Đánh bài 789 Khi gặp một bìa tập khó, em sẽ ?

A. Nhờ bạn trong lớp giải hộ và chép lại.

Đánh bài 789B. Lên mạng tìm đáp án.

Đánh bài 789C. Bỏ không làm.

D. Tự suy nghĩ, cố gắng làm bằng được.

Câu 12: Cô giáo giao cho Nga bài tập môn Toán về nhà, Nga suy nghĩ mãi không làm được bài tập. Theo em, em sẽ khuyên bạn Nga như thế nào?

Đánh bài 789A. Không làm bài tập.

Đánh bài 789B. Nhờ anh chị giải bài tập cho.

Đánh bài 789C. Lên mạng tìm đáp án.

D. Gọi điện cho cô giáo nhờ cô giáo hướng dẫn làm bài.

Câu 13: Chúng ta cần phải …, không được sử dụng tiền của phung phí

A. Tiết kiệm

B. Thời gian

Đánh bài 789C. Tiền bạc

D. Lãng phí

Câu 14: Đánh bài 789 …, của cải là mồ hôi, công sức của bao người lao động

Đánh bài 789A. Tiết kiệm

B. Thời gian

C. Tiền bạc

D. Lãng phí

Câu 15: Trước khi ra khỏi lớp học, nhớ …

A. Đi về

B. Ở lại

C. Hỏi đường

Đánh bài 789D. Tắt điện

Câu 16: Em đang dùng hộp bút màu rất tốt. Vào dịp sinh nhật, em được mẹ mua tặng cho thêm một hộp bút màu mới. Em sẽ làm thế nào?

Đánh bài 789A. Bỏ luôn hộp bút màu cũ

B. Cất hộp màu cũ và dùng hộp màu mới

C. Dùng cả 2 hộp màu cùng một lúc

Đánh bài 789D. Cất hộp mới để dành, dùng nốt hộp màu cũ

Câu 17: Khi nó đã trôi qua thì không bao giờ trở lại được là cái gì?

A. Thời gian.

Đánh bài 789B. Tiền bạc.

Đánh bài 789C. Tình yêu.

D. Tình bạn.

Câu 18: Thứ nào quý nhất trong các thứ sau?

A. Thời gian.

B. Tình yêu.

C. Tiền bạc.

Đánh bài 789D. Tình bạn.

Câu 19: Đánh bài 789 Câu tục ngữ: Thờ giờ là vàng ngọc có ý nghĩa?

Đánh bài 789A. Thời giờ là thứ quý nhất.

B. Thời giờ không quan trọng.

Đánh bài 789C. Thời giờ vô nghĩa.

Đánh bài 789D. Thời giờ vô giá trị.

Câu 20: Chúng ta cần phải biết sử dụng thời giờ ?

Đánh bài 789A. vào những việc quan trọng.

B. vào những việc đơn giản.

C. vào những việc khó.

Đánh bài 789D. vào những việc có ích.

Đánh bài 789    Đề thi Đạo Đức lớp 4 Học kì 1

    Thời gian: 40 phút

Câu 1:Đánh bài 789 Theo em, trong những việc làm dưới đây, việc làm nào thể hiện tính trung thực trong học tập?

Đánh bài 789A. Nhắc bài cho bạn trong giờ kiểm tra

Đánh bài 789B. Không làm bài tập mà mượn vở của bạn để chép

C. Không chép bài của bạn trong giờ kiểm tra

D. Giấu điểm kém, chỉ bảo điểm tốt với bố mẹ

Câu 2: Trung thực trong học tập là thể hiện…

A. Niềm vui

B. Động viên

Đánh bài 789C. Lòng tự trọng

D. Sự chia sẻ

Câu 3: Đánh bài 789 Trung thực trong học tập em sẽ được…

A. Mọi người quý mến

Đánh bài 789B. Mọi người kính trọng

C. Mọi người tin yêu

D. Mọi người ủng hộ

Câu 4: Đánh bài 789 Để học tập tốt, chúng ta cần….vượt qua những khó khăn?

A. cố gắng, kiên trì.

B. chăm ngoan, học giỏi.

C. nản chí, lười biếng.

D. khiêm tốn, thật thà.

Câu 5: Đánh bài 789 Câu tục ngữ: Có chí thì nên nói về?

A. đức tính kiên trì.

Đánh bài 789B. đức tính tiết kiệm.

C. đức tính lễ phép.

D. đức tính thật thà.

Câu 6: Khi gặp một bìa tập khó, em sẽ ?

A. Nhờ bạn trong lớp giải hộ và chép lại.

Đánh bài 789B. Lên mạng tìm đáp án.

C. Bỏ không làm.

Đánh bài 789D. Tự suy nghĩ, cố gắng làm bằng được.

Câu 7: Để học tập tốt, chúng ta cần….vượt qua những khó khăn?

A. cố gắng, kiên trì.

Đánh bài 789B. chăm ngoan, học giỏi.

C. nản chí, lười biếng.

D. khiêm tốn, thật thà.

Câu 8: Câu tục ngữ: Có chí thì nên nói về?

Đánh bài 789A. đức tính kiên trì.

Đánh bài 789B. đức tính tiết kiệm.

Đánh bài 789C. đức tính lễ phép.

Đánh bài 789D. đức tính thật thà.

Câu 9: Khi gặp một bìa tập khó, em sẽ ?

Đánh bài 789A. Nhờ bạn trong lớp giải hộ và chép lại.

Đánh bài 789B. Lên mạng tìm đáp án.

C. Bỏ không làm.

Đánh bài 789D. Tự suy nghĩ, cố gắng làm bằng được.

Câu 10: Chúng ta cần phải …, không được sử dụng tiền của phung phí

A. Tiết kiệm

B. Thời gian

Đánh bài 789C. Tiền bạc

D. Lãng phí

Câu 11: Đánh bài 789 …, của cải là mồ hôi, công sức của bao người lao động

A. Tiết kiệm

B. Thời gian

C. Tiền bạc

D. Lãng phí

Câu 12: Trước khi ra khỏi lớp học, nhớ …

A. Đi về

B. Ở lại

Đánh bài 789C. Hỏi đường

Đánh bài 789D. Tắt điện

Câu 13: Đối với ông bà, cha mẹ chúng ta cần phải?

A. Hiếu thảo.

Đánh bài 789B. Kính trọng.

Đánh bài 789C. Yêu thương.

Đánh bài 789D. Cả A,B,C

Câu 14: Đánh bài 789 Câu ca dao sau có ý nghĩa gì? Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy. Một lòng thờ mẹ, kính cha Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

A. Kính trọng cha mẹ, ông bà.

Đánh bài 789B. Tiết kiệm thời giờ.

C. Trung thực trong học tập.

Đánh bài 789D. Vượt khó trong học tập.

Câu 15: Đánh bài 789 Khi mẹ đi cấy về mệt em sẽ làm gì?

A. Em sẽ đi chơi.

B. Em sẽ lấy nước và nấu cơm cho mẹ ăn.

C. Em vẫn xem ti vi.

D. Em đi học bài.

Câu 16: Đối với thầy giáo, cô giáo chúng ta cần phải?

Đánh bài 789A. kính trọng, biết ơn.

B. vô lễ.

Đánh bài 789C. nghe lời.

D. cãi lời.

Câu 17: Để đền đáp công ơn thầy cô chúng ta cần phải?

A. học tập, rèn luyện.

Đánh bài 789B. chăm ngoan, học giỏi.

C. nghe lời thầy cô.

D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 18: Câu tục ngữ: Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy nói về?

A. kính trọng thầy cô giáo.

Đánh bài 789B. tiết kiệm thời gian.

C. quý trọng sức lao động.

Đánh bài 789D. vượt khó trong học tập.

Câu 19: Câu nói “Bàn tay ta làm nên tất cả/ Có sức người sỏi đá cũng thành công” nói về

Đánh bài 789A. Yêu lao động.

Đánh bài 789B. Yêu Tổ quốc.

C. Yêu sức khỏe.

Đánh bài 789D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 20: Lao động giúp con người ?

Quảng cáo

Đánh bài 789A. phát triển lành mạnh.

B. đem lại cuộc sống ấm no.

Đánh bài 789C. đem lại cuộc sống hạnh phúc.

D. Cả 3 đáp án trên.

    Đề thi Đạo Đức lớp 4 Giữa kì 2

    Thời gian: 40 phút

Câu 1:Đánh bài 789 Đối với người lao động chúng ta cần phải?

A. Kính trọng.

B. Coi thường.

Đánh bài 789C. Biết ơn.

D. Cả A và C

Câu 2: Cơm ăn, áo mặc, sách vở và mọi của cải trong xã hội có được nhờ đâu?

Đánh bài 789A. người thân.

Đánh bài 789B. người bạn.

Đánh bài 789C. người nhà.

Đánh bài 789D. người lao động.

Câu 3: Những ai là người lao động dưới đây?

Đánh bài 789A. Bác nông dân.

B. Bác sĩ.

C. Người lái xe ôm.

D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 4: Những ai dưới đây không phải là người lao động?

A. Kẻ trộm.

B. Kẻ buôn ma túy.

C. Kẻ buôn bán phụ nữ, trẻ em.

Đánh bài 789D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 5: Người nào sau đây sẽ bị mọi người chế giễu?

Đánh bài 789A. Kẻ ăn trộm.

B. Giáo viên.

Đánh bài 789C. Nhà thơ.

Đánh bài 789D. Nhà khoa học.

Câu 6: Đánh bài 789 Có lời nói, cử chỉ, hành động thể hiện sự tôn trọng đối với người mình gặp gỡ, tiếp xúc được gọi là?

A. Lịch sự với mọi người.

Đánh bài 789B. Hòa đồng với mọi người.

C. Yêu thương mọi người.

Đánh bài 789D. Bình đẳng với mọi người.

Câu 7: Lịch sự với mọi người, em cũng sẽ được ?

A. Tôn trọng, quý mến.

B. Yêu thương, đùm bọc.

C. Che chở, yêu thương.

D. Đùm bọc, che chở.

Câu 8: Một ông lão ăn xin vào nhà Nhàn. Nhàn cho ông một ít gạo rồi quát: “Thôi, đi đi!”. Việc làm đó thể hiện?

A. Không hòa đồng.

Đánh bài 789B. Không tiết kiệm.

Đánh bài 789C. Không sống chan hòa.

Đánh bài 789D. Không lịch sự với mọi người.

Câu 9: Trung nhường ghế trên ô tô buýt cho một phụ nữ mang bầu, hành động đó thể hiện?

A. Khinh thường người khác.

B. Đúng đắn, lịch sự.

C. Hòa đồng với mọi người.

Đánh bài 789D. Trung thực với mọi người.

Câu 10: Đánh bài 789 Trong rạp chiếu bóng, mấy bạn nhỏ vừa xem phim, vừa nói to, vừa bình phẩm và cười đùa khiến mọi người không xem phim được. Việc làm đó thể hiện?

A. Không hòa đồng.

Đánh bài 789B. Không tiết kiệm.

Đánh bài 789C. Không sống chan hòa.

D. Không lịch sự với mọi người.

Câu 11: Đánh bài 789 Công trình công cộng là …..của xã hội

Đánh bài 789A. tài sản riêng.

B. tài sản cá nhân.

C. tài sản chung.

D. của nhà nước.

Câu 12: Đối với công trình công cộng, mọi người dân đều có trách nhiệm ?

Đánh bài 789A. bảo vệ, giữ gìn.

Đánh bài 789B. phá bỏ.

C. đập phá.

D. xây dựng.

Câu 13: Khi đi chăn trâu ở gần đường sắt, Hưng thấy một số thanh đường ray đã bị bọn trộm lấy đi. Việc làm đó thể hiện?

Đánh bài 789A. Phá hủy công trình công cộng.

Đánh bài 789B. Giữ gìn công trình công cộng.

Đánh bài 789C. Xây dựng công trình công cộng.

D. Gìn giữ công trình công cộng.

Câu 14: Đánh bài 789 Lấy đất, đá ném vào các biển báo giao thông ven đường. Việc làm đó thể hiện?

Đánh bài 789A. Phá hủy công trình công cộng.

Đánh bài 789B. Giữ gìn công trình công cộng.

C. Xây dựng công trình công cộng.

D. Gìn giữ công trình công cộng.

Câu 15: Bảo vệ công trình công cộng là trách nhiệm của ai?

A. chú công an.

B. chú bảo vệ.

Đánh bài 789C. chú bộ đội.

D. Tất cả mọi người.

Câu 16: Đánh bài 789 Người nào sau đây sẽ được mọi người tôn vinh?

Đánh bài 789A. Nghề lao công.

B. Giáo viên.

C. Kĩ sư.

Đánh bài 789D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 17: Hành vi nào sau đây sẽ bị lên án?

Đánh bài 789A. Ăn trộm chó.

B. Giáo viên dạy học cho học sinh.

C. Bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân.

Đánh bài 789D. Thợ xây xây nhà.

Câu 18: Đánh bài 789 Do sơ ý, Lâm làm một em bé ngã. Lâm liền xin lỗi và đỡ bé dậy, hành động đó thể hiện?

A. Khinh thường người khác.

Đánh bài 789B. Lịch sự với mọi người.

Đánh bài 789C. Hòa đồng với mọi người.

D. Trung thực với mọi người.

Câu 19: Nam đã bỏ một con sâu vào cặp sách của bạn Nga. Việc làm đó thể hiện?

A. Không hòa đồng.

B. Không tiết kiệm.

Đánh bài 789C. Không sống chan hòa.

D. Không lịch sự với mọi người.

Câu 20: Đánh bài 789 Biện pháp bảo vệ, giữ gìn công trình công cộng là?

A. Lau chùi, dọn dẹp.

Đánh bài 789B. Tu sửa lại các công trình hư hỏng.

C. Báo với công an khi công trình bị trộm cắp.

D. Cả 3 đáp án trên

    Đề thi Đạo Đức lớp 4 Học kì 2

    Thời gian: 40 phút

Câu 1: Đối với người lao động chúng ta cần phải?

A. Kính trọng.

B. Coi thường.

Đánh bài 789C. Biết ơn.

D. Cả A và C

Câu 2: Cơm ăn, áo mặc, sách vở và mọi của cải trong xã hội có được nhờ đâu?

Đánh bài 789A. người thân.

Đánh bài 789B. người bạn.

C. người nhà.

D. người lao động.

Câu 3: Đánh bài 789 Có lời nói, cử chỉ, hành động thể hiện sự tôn trọng đối với người mình gặp gỡ, tiếp xúc được gọi là?

Đánh bài 789A. Lịch sự với mọi người.

B. Hòa đồng với mọi người.

Đánh bài 789C. Yêu thương mọi người.

D. Bình đẳng với mọi người.

Câu 4: Đánh bài 789 Lịch sự với mọi người, em cũng sẽ được ?

Đánh bài 789A. Tôn trọng, quý mến.

Đánh bài 789B. Yêu thương, đùm bọc.

C. Che chở, yêu thương.

Đánh bài 789D. Đùm bọc, che chở.

Câu 5: Đánh bài 789 Công trình công cộng là …..của xã hội

A. tài sản riêng.

B. tài sản cá nhân.

Đánh bài 789C. tài sản chung.

D. của nhà nước.

Câu 6: Đánh bài 789 Đối với công trình công cộng, mọi người dân đều có trách nhiệm ?

Đánh bài 789A. bảo vệ, giữ gìn.

Đánh bài 789B. phá bỏ.

Đánh bài 789C. đập phá.

Đánh bài 789D. xây dựng.

Câu 7: Bạn Phượng là một người bạn của em. Có lần em trông thấy bạn Phượng đã nhường hết đồ ăn sáng của mình cho một người ăn xin mà bạn không hề quen biết ở ngoài đường. Việc làm này thể hiện điều gì?

A. Tình tương thân tương ái của người Việt Nam ta

Đánh bài 789B. Tình thương yêu và giúp đỡ người khác

C. Tình yêu thương con người

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 8: Đánh bài 789 Sơn đã không mua truyện mà để dành tiền để ủng hộ các bạn học sinh ở các tỉnh đang bị lũ lụt. Điều này thể hiện điều gì?

Đánh bài 789A. Việc làm nhân đạo của bạn Sơn

B. Việc làm vô trách nhiệm của bạn Sơn

C. Việc làm vô ích của bạn Sơn

D. Không thể hiện điều gì cả

Câu 9: Giúp đỡ những người gặp khó khăn, hoạn nạn là….

A. Việc làm vô nhân đạo

B. Việc làm vô ích

C. Việc làm vô tác dụng

Đánh bài 789D. Việc làm nhân đạo

Câu 10: Em sẽ làm gì khi thấy một em nhỏ bị lạc bố mẹ?

Đánh bài 789A. Không làm gì cả

Đánh bài 789B. Chạy thật nhanh đi chỗ khác

C. Đưa em đi gặp các cô chú Công an để giúp tìm bố mẹ cho em nhỏ

Đánh bài 789D. Không làm gì và về kể chuyện này với bố mẹ

Câu 11: Tai nạn giao thông để lại những hậu quả gì?

A. Kinh tế bị thiệt hại do hậu quả của tai nạn giao thông

B. Nhiều gia đình có thể bị mất mát người thân

C. Người bị tai nạn giao thông có thể bị chấn thương

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 12: Đánh bài 789 Tại sao lại xảy ra tai nạn giao thông?

A. Do không gặp may

Đánh bài 789B. Do sự chủ quan của người tham gia giao thông

Đánh bài 789C. Do ra ngoài không đúng thời điểm

Đánh bài 789D. Do không học bài

Câu 13: Đánh bài 789 Em cần làm gì để tham gia giao thông an toàn?

Đánh bài 789A. Chấp hành nghiêm chỉnh luật an toàn giao thông

Đánh bài 789B. Chỉ ở nhà và không bao giờ đi ra ngoài

Đánh bài 789C. Đi về phía bên trái đường

D. Lạng lách đánh võng và vượt đèn đỏ

Câu 14: Tai nạn giao thông có thể xảy ra …

A. Trên đường bộ

B. Trên đường thủy

C. Trên đường bộ, đường thủy, đường sắt và đường hàng không

Đánh bài 789D. Trên đường bộ, đường thủy, đường sắt

Câu 15: Đánh bài 789 Thực hiện Luật giao thông là trách nhiệm của …

A. Người khác chứ không phải của mình

B. Riêng mình

C. Xã hội chứ không phải của mình

Đánh bài 789D. Mỗi người dân để tự bảo vệ mình, bảo vệ mọi người và toàn xã hội

Câu 16: Môi trường bị ô nhiễm trầm trọng là do ai gây ra?

A. con người.

B. động vật.

Đánh bài 789C. ông trời.

D. chúa trời.

Câu 17: Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của ai?

A. chú công an

B. chú bộ đội.

C. chú bảo vệ.

D. mọi người.

Câu 18: Đánh bài 789 Hành động nào thể hiện bảo vệ môi trường?

Đánh bài 789A. trồng rừng.

B. vứt rác vào thùng rác.

Đánh bài 789C. không hút thuốc lá nơi công cộng.

D. cả 3 đáp án trên.

Câu 19: Hành động nào phá hủy môi trường?

Đánh bài 789A. Chặt rừng.

B. Săn bắt động vật quý hiếm.

Đánh bài 789C. Đốt rừng.

D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 20: Đối với việc làm bảo vệ môi trường như: Nhặt rác vào thùng rác, trồng rừng … chúng ta cần phải?

A. tuyên dương.

B. khen thưởng.

C. động viên.

Đánh bài 789D. Cả 3 đáp án trên.

Tải xuống

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tin học, Đạo đức lớp 4 chọn lọc, có đáp án hay khác:

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2010 ĐẠT 9-10 LỚP 4

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 4 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.poclink.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

4.5 (243)

799,000đ

599,000 Đánh bài 789VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra các môn lớp 4 có đáp ánĐánh bài 789 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk các môn lớp 4.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang webĐánh bài 789 sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.