20 Đề thi Tin học lớp 3 chọn lọc, có đáp ánĐánh bài 789Để học tốt Tin học lớp 3, loạt bài Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án giúp bạn ôn luyện và đạt điểm cao trong các bài thi môn Tin học lớp 3.

Tải xuống

Mục lục Đề thi Tin học lớp 3

Quảng cáo

Top 10 Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án

Quảng cáo

Top 10 Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án

    Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1

    Thời gian: 45 phút

I. Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Chuột máy tính thường có các thành phần nào?

Đánh bài 789A. Bánh lăn, nút trái

B. Nút trái, nút phải, bánh lăn

Đánh bài 789C. Nút phải, bánh lăn

D. Nút trái, nút phải

Câu 2: Ngồi đúng tư thế khi làm việc với máy tính, giúp em

A. Cận thị

Đánh bài 789C. Vẹo cột sống

B. Mệt mỏi

D. Học tập có hiệu quả và giữ gìn sức khỏe

Quảng cáo

Câu 3:Đánh bài 789 Thiết bị sau có tên là gì?

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 7) | Đề thi Tin học lớp 3 có đáp án

Đánh bài 789A. Máy tính để bàn

B. Máy tính bỏ túi

C. Máy tính xách tay

D. Máy tính bảng

Câu 4: Để khởi động một chương trình từ màn hình nền em sẽ:

Đánh bài 789A. Nháy đúp chuột phải vào biểu tượng của chương trình đó trên màn hình nền.

B. Nháy chuột trái vào biểu tượng của chương trình đó trên màn hình nền.

Đánh bài 789C. Nháy chuột phải vào biểu tượng của chương trình đó trên màn hình nền.

Đánh bài 789D. Nháy đúp chuột trái vào biểu tượng của chương trình đó trên màn hình nền.

Câu 5: Hàng phím nào sau đây không thuộc khu vực chính của bàn phím?

Đánh bài 789A. Hàng phím số

B. Hàng có các phím từ F1 đến F12

C. Hàng phím trên

D. Hàng phím cơ sở

Câu 6:Đánh bài 789 Ngón trỏ tay trái gõ các phím nào ở hàng phím cơ sở ?

A. Phím A     B. Phím L

Đánh bài 789C. Phím F, G     D. Phím S

Câu 7: Để xoá một vùng hình vẽ, em chọn một một phần hình vẽ bằng công cụ chọn Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 7) | Đề thi Tin học lớp 3 có đáp án hoặc chọn tự do Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 7) | Đề thi Tin học lớp 3 có đáp ánĐánh bài 789 rồi nhấn phím nào?

A. Delete Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 7) | Đề thi Tin học lớp 3 có đáp án        B. Shift Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 7) | Đề thi Tin học lớp 3 có đáp án

C. Ctrl Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 7) | Đề thi Tin học lớp 3 có đáp án        D. Alt Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 7) | Đề thi Tin học lớp 3 có đáp án

Quảng cáo

Câu 8:Đánh bài 789 Đâu là công cụ chọn một phần hình vẽ?

A. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 7) | Đề thi Tin học lớp 3 có đáp án        B. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 7) | Đề thi Tin học lớp 3 có đáp án

C. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 7) | Đề thi Tin học lớp 3 có đáp án        D. Cả B và C

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: Khởi động phần mềm Mario và chọn bài gõ với hàng phím cơ sở và hàng phím số. (2 điểm)

Câu 2: Em hãy khởi động phần mềm Em tập vẽ Paint. Sử dụng các công cụ trên paint đã học để vẽ và tô màu hình sau: (4 điểm)

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 7) | Đề thi Tin học lớp 3 có đáp án

    Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1

    Thời gian: 45 phút

I. Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Nếu thường nhìn gần màn hình, em dễ bị?

Đánh bài 789A. Ho     B. Cận thị

C. Sổ mũi     D. Đau tay

Câu 2: Thiết bị sau có tên là gì?

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 8) | Đề thi Tin học lớp 3 có đáp án

A. Thân máy tính.     C. Bàn phím

Đánh bài 789B. Chuột máy tính.     D. Màn hình

Câu 3: Bộ phận nào dưới đây không phải là bộ phận của máy tính?

A. Chuột     B. Màn hình

Đánh bài 789C. Bàn phím     D. Máy chiếu

Câu 4: Trong phần mềm Mario muốn kết thúc bài tập gõ giữa chừng em nhấn phím nào?

Đánh bài 789A. Alt     B. Shift

C. ESC     D. Ctrl

Câu 5:Đánh bài 789 Các phím nào còn thiếu ở hàng phím trên: Q W ….T Y ….I O P.

Đánh bài 789A. E….U     C. W….Y

Đánh bài 789B. Y….W     D. S….H

Câu 6: Để di chuyển hình đến vị trí mới, sau khi em đã chọn hình em thực hiện thao tác chuột nào?

A. Di chuyển chuột để di chuyển hình đến vị trí mới.

B. Nháy đúp chuột để di chuyển hình đến vị trí mới.

C. Nháy chuột để di chuyển hình đến vị trí mới.

Đánh bài 789D. Kéo thả chuột để di chuyển hình đến vị trí mới

Câu 7:Đánh bài 789 Bạn Bắc muốn xóa bông hoa ở hình dưới, theo em bạn Bắc phải thực hiện những thao tác nào sau đây?

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 8) | Đề thi Tin học lớp 3 có đáp án

A. Chọn hình bông hoa bằng công cụ chọn rồi nhấn phím Shift.

B. Chọn hình bông hoa bằng công cụ chọn tự do rồi nhấn phím Delete.

Đánh bài 789C. Chọn hình bông hoa bằng công cụ chọn rồi nhấn phím Enter.

D. Chọn hình bông hoa bằng công cụ chọn tự do rồi nhấn phím Ctrl.

Câu 8:Đánh bài 789 Đâu là công cụ vẽ đường cong nào dưới đây:

A. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 8) | Đề thi Tin học lớp 3 có đáp án        B. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 8) | Đề thi Tin học lớp 3 có đáp án

C. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 8) | Đề thi Tin học lớp 3 có đáp án        D. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 8) | Đề thi Tin học lớp 3 có đáp án

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: Khởi động phần mềm Word, gõ đoạn thơ sau: (3 điểm)


DAM SEN

Trong dam gi dep bang sen

La xanh bong trang lai chen nhi vang

Nhi vang bong trang la xanh

Gan bun ma chang hoi tanh mui bun.

Câu 2:Đánh bài 789 Em hãy mở phần mềm Paint để vẽ tranh và tô màu theo mẫu sau : (3 điểm)

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 8) | Đề thi Tin học lớp 3 có đáp án

    Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2

    Thời gian: 45 phút

I. Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Khi xem phim hoạt hình, em nhận được thông tin dạng nào?

Đánh bài 789A. Dạng văn bản, âm thanh

Đánh bài 789B. Dạng âm thanh, hình ảnh

C. Dạng hình ảnh, văn bản

D. Cả 3 đáp án trên đều sai

Câu 2: Có mấy thao tác sử dụng chuột?

A. 4     B. 3

C. 2     D. 5

Câu 3: Ngón trỏ tay trái gõ các phím nào ở hàng phím cơ sở ?

A. Phím A     B. Phím L

C. Phím F, G     D. Phím S

Câu 4:Đánh bài 789 Ngón cái tay phải gõ phím nào trên bàn phím ?

A. Phím Z     B. Phím Q

C. Phím T     D. Phím cách

Câu 5:Đánh bài 789 Trên hàng phím cơ sở có hai phím có gai là?

A. F, J     B. J, K

C. K, F     D. F, L

Câu 6:Đánh bài 789 Để chọn màu nền, em thực hiện thao tác nào?

A. Nháy đúp chuột vào một màu trong hộp màu.

Đánh bài 789B. Nháy nút phải chuột vào một ô màu trong hộp màu

C. Nháy nút trái chuột vào một màu trong hộp màu

Đánh bài 789D. Di chuyển chuột đến một màu trong hộp màu.

Câu 7: Để khởi động phần mềm Tidy Up, ta thực hiện nháy đúp chuột vào biểu tượng nào?

A. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 7) | Đề thi Tin học lớp 3 có đáp án        B. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 7) | Đề thi Tin học lớp 3 có đáp án

C. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 7) | Đề thi Tin học lớp 3 có đáp án        D. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 7) | Đề thi Tin học lớp 3 có đáp án

Câu 8:Đánh bài 789 Biểu tượng của phần mềm cùng học toán 3 là:

A. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 7) | Đề thi Tin học lớp 3 có đáp án        B. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 7) | Đề thi Tin học lớp 3 có đáp án

C. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 7) | Đề thi Tin học lớp 3 có đáp án        D. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 7) | Đề thi Tin học lớp 3 có đáp án

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: Em sử dụng các công cụ đã học để vẽ và tô màu hình ngôi sao theo mẫu sau: (1.5 điểm)

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 7) | Đề thi Tin học lớp 3 có đáp án

Câu 2:Đánh bài 789 Dùng phần mềm soạn thảo văn bản Word, em hãy soạn thảo các câu ca dao sau bằng kiểu gõ Telex: (4.5 điểm)


Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa

Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh.

Gió đưa cành trúc la đà

Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương

Mịt mù khói toả ngàn sương

Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ.

Đường vô xứ Nghệ quanh quanh

Non xanh, nước biếc như tranh hoạ đồ.

    Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2

    Thời gian: 45 phút

I. Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1:Đánh bài 789 Tiếng hát cho em dạng thông tin nào?

Đánh bài 789A. Dạng văn bản     B. Dạng âm thanh

C. Dạng hình ảnh     D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2: Khi muốn gõ các dấu thanh “sắc”, “huyền”, “hỏi”, “ngã”, “nặng” theo kiểu gõ Telex em dùng các phím :

A. G, H, K, I, O     B. 1, 2, 3, 4, 5

Đánh bài 789C. S, F, R, X, J     D. 5, 6, 7, 8, 9

Câu 3: Để gõ được chữ “Sông” theo kiểu gõ VNI em gõ?

A. Soong     B. Son3g

C. So6ng     D. So9ng

Câu 4:Đánh bài 789 Theo kiểu gõ telex cách gõ nào là sai:

A. Dấu sắc = F.     B. Dấu nặng = J.

Đánh bài 789C. Dấu hỏi = R.     D. Dấu ngã = X.

Câu 5: Để vẽ đoạn thẳng em chọn công cụ nào dưới đây:

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 8) | Đề thi Tin học lớp 3 có đáp án Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 8) | Đề thi Tin học lớp 3 có đáp án

Câu 6:Đánh bài 789 Trong các công cụ sau, công cụ nào là công cụ tẩy?

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 8) | Đề thi Tin học lớp 3 có đáp án Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 8) | Đề thi Tin học lớp 3 có đáp án

Câu 7:Đánh bài 789 Trong phần mềm “Cùng học Toán 3”, khi muốn làm lại từ đầu em nháy chuột lên nút lệnh nào sau đây?

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 8) | Đề thi Tin học lớp 3 có đáp án Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 8) | Đề thi Tin học lớp 3 có đáp án

Câu 8: Phần mềm nào giúp các em tạo thói quen ngăn nắp, sạch sẽ trong cuộc sống ?

Đánh bài 789A. Word     B. Tidy Up

C. Blocks     D. Alphabet Blocks

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1:Đánh bài 789 Em hãy sử dụng các công cụ đã học trong phần mềm Paint để vẽ và tô màu cho hình sau: (3 điểm)

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 8) | Đề thi Tin học lớp 3 có đáp án

Câu 2: Dùng phần mềm soạn thảo văn bản em hãy gõ đoạn thơ sau bằng kiểu gõ Telex: (3 điểm)


QUÊ HƯƠNG

Quê hương là chùm khế ngọt

Cho con trèo hái mỗi ngày

Quê hương là đường đi học

Con về rợp bướm vàng bay

Tải xuống

Xem thêm các đề kiểm tra các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tin học, Đạo đức lớp 3 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.