500 Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 chọn lọc, có đáp án


Đánh bài 789Loạt bài 500 Câu hỏi & Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 12 phần Hình học chọn lọc, cơ bản, nâng cao có lời giải chi tiết giúp bạn củng cố và ôn luyện kiến thức môn Toán 12 để chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia.

Mục lục Bài tập trắc nghiệm Hình học 12

Chương 1: Khối đa diện

Quảng cáo

Chương 2: Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu

Chương 3: Phương pháp tọa độ trong không gian

Đề kiểm tra Chương 3 Hình học 12 có đáp án

Danh mục trắc nghiệm theo bài học

Chương 1: Khối đa diện

Chương 2: Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu

Chương 3: Phương pháp tọa độ trong không gian

Trắc nghiệm Toán 12 Bài 1 (có đáp án): Khái niệm về khối đa diện

Sau đây ta luôn kí hiệu số các đỉnh, cạnh, mặt của một hình đa diện là d, c, m.

Bài 1: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Đánh bài 789A. Số cạnh của một hình đa diện luôn chẵn

B. Số đỉnh của một hình đa diện luôn chẵn

C. Số mặt của một hình đa diện luôn chẵn

D. Số đỉnh của một hình lăng trụ luôn chẵn

Mệnh đề: “Số đỉnh của một hình lăng trụ luôn chẵn” là đúng. Hình lăng trụ có hai đáy là hai đa giác bằng nhau. Nếu đáy là đa giác n đỉnh thì số đỉnh của hình lăng trụ là 2n.

Bài 2:Đánh bài 789 Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Đánh bài 789A. Một hình đa diện có các mặt là những tam giác thì số mặt của nó là số chẵn

Đánh bài 789B. Một hình đa diện có các mặt là những tam giác thì số mặt của nó là số lẻ

Đánh bài 789C. Tồn tại một hình đa diện có các mặt là những tam giác sao cho số mặt của nó là số lẻ

D. Tồn tại một hình đa diện có các mặt là những tam giác sao cho số mặt của nó bằng số cạnh

Đánh bài 789Nếu mỗi mặt của đa diện (H) là đa giác có đúng p cạnh thì ta có: M. p= 2C

Trong đó, M là số mặt, C là số cạnh.

Do đó, nếu một hình đa diện có các mặt là những tam giác

=> p = 3. Khi đó, 3M = 2C

Suy ra; M là số chẵn.

Bài 3: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Đánh bài 789A. Số cạnh của một hình lăng trụ luôn chẵn

Đánh bài 789B. Số đỉnh của một hình chop luôn chẵn

C. Số mặt của một hình lăng trụ luôn chẵn

Đánh bài 789D. Số cạnh của một hình chop luôn chẵn

Nếu hình chóp có đáy là n - đa giác thì số cạnh của hình chóp là 2n.

Đánh bài 789Do đó, số cạnh của một hình chóp luôn chẵn.

Bài 4: Hai hình đa diện bằng nhau khi và chỉ khi:

A. Có phép tịnh tiến biến hình này thành hình kia

B. Có phép dời hình biến hình này thành hình kia

C. Có các cạnh tương ứng bằng nhau

D. Có các mặt tương ứng là các đa giác bằng nhau

Đánh bài 789Hai hình đa diện bằng nhau khi và chỉ khi: Có phép dời hình biến hình này thành hình kia

Bài 5: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Đánh bài 789Khối đa diện có các mặt là những tam giác thì:

A. Số mặt và số đỉnh của nó bằng nhau

B. Số mặt và số cạnh của nó bằng nhau

Đánh bài 789C. Số mặt của nó là một số chẵn

Đánh bài 789D. Số mặt của nó là một số lẻ

Đánh bài 789Cách 1: Ta có thể dùng các phản ví dụ để loại dần các mệnh để sai. Tứ diện (có 4 đỉnh, 4 mặt và 6 cạnh) ta thấy ngay mệnh đề B và D sai.

Từ hình bát diện đều (có 6 đỉnh, 8 mặt) ta thấy mệnh đề A sai.

Vậy C là mệnh đề đúng.

Cách 2: Ta có thể vận dụng công thức (2) ở trên. Thay p = 3 ta có: 3m = 2c.

Vậy m phải là số chẵn.

Đánh bài 789Do đó C là mệnh đề đúng.

Trắc nghiệm Toán 12 Bài 2 (có đáp án): Khối đa diện lồi và khối đa diện đều (phần 1)

Câu 1: Khối 20 mặt đều là khối đa diện đều thuộc loại nào?

A. (4; 3)   B. (3; 4)    C. (5; 3)    D. (3; 5)

Khối 20 mặt đều là khối đa diện đều thuộc loại (3; 5)

Câu 2: Khối bát diện đều có bao nhiêu cạnh?

A. 8 cạnh    B. 12 cạnh    C. 24 cạnh    D. 30 cạnh

Khối bát diện đều có 12 cạnh

Câu 3: Khối 12 mặt đều có bao nhiêu cạnh?

A. 12 cạnh    B. 20 cạnh    C. 24 cạnh    D. 30 cạnh

Khối 12 mặt đều có 30 cạnh

Câu 4:Đánh bài 789 Khối 20 mặt đều có bao nhiêu cạnh?

Đánh bài 789A. 20 cạnh    B. 28 cạnh   C. 30 cạnh    D. 40 cạnh

Đánh bài 789Khối 20 mặt đều có 30 cạnh

Câu 5: Khối 20 mặt đều có bao nhiêu cạnh?

A. 24 cạnh    B. 28 cạnh   C. 30 cạnh   D. 40 cạnh

Cách 1. Dựa vào lí thuyết (nhận xét c)

Đánh bài 789Cách 2. Mỗi mặt của nó là tam giác đều nên số cạnh của nó bằng

Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 12

Đáp án là C

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.poclink.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.poclink.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

4.5 (243)

799,000đs

599.000 VNĐ

4.5 (243)

799,000đ

599.000 Đánh bài 789VNĐ

4.5 (243)

799,000đ

599.000 Đánh bài 789VNĐ

4.5 (243)

799,000đs

599.000 Đánh bài 789VNĐ

4.5 (243)

799,000đ

599.000 Đánh bài 789VNĐ

4.5 (243)

799,000đ

599.000 Đánh bài 789VNĐCác loạt bài lớp 12 khác